• Máy 10

  • Giá bán: Liên hệ

  • Mã sản phẩm:

  • Công dụng: Tăng cường độ dẻo chảy cho nhũ tương, tăng độ dai Ổn định cấu trúc, ổn định độ PH, ổn định hương vị cho sản phẫm, ổn định màu sắc sản phẩm

  • Số XNCB: 25398/2014/ATTP-XNCB

  • Hàm lượng: 3-5 gam cho 1Kg sản phẩm.

  • ứng dụng: Sử dụng trong chế biến xúc xích, chả lụa, chả quế, chả chiên, chả bò, chả cá,…

Các sản phẩm khác

Máy 11

Giá bán: Liên hệ

Máy 9

Giá bán: Liên hệ

Máy 8

Giá bán: Liên hệ

Máy 7

Giá bán: Liên hệ

Máy 6

Giá bán: Liên hệ

Máy 5

Giá bán: Liên hệ

Máy 4

Giá bán: Liên hệ

Máy 3

Giá bán: Liên hệ

máy 2

Giá bán: Liên hệ

Máy 1

Giá bán: Liên hệ

Gọi điện

Nhắn tin

Chỉ đường