• Máy 11

  • Giá bán: Liên hệ

  • Mã sản phẩm:

  • Công dụng: Tạo giòn dai, tạo cấu trúc ổn định, Hạn chế nấm mốc, hạn chế nhớt khi chua cho nem…

  • Số XNCB: 25395/2014/ATTP-XNCB

  • Hàm lượng: 3-5 gam cho 1kg sản phẩm

  • ứng dụng: Sản xuất nem chua, nem nướng,….

Các sản phẩm khác

Máy 10

Giá bán: Liên hệ

Máy 9

Giá bán: Liên hệ

Máy 8

Giá bán: Liên hệ

Máy 7

Giá bán: Liên hệ

Máy 6

Giá bán: Liên hệ

Máy 5

Giá bán: Liên hệ

Máy 4

Giá bán: Liên hệ

Máy 3

Giá bán: Liên hệ

máy 2

Giá bán: Liên hệ

Máy 1

Giá bán: Liên hệ

Gọi điện

Nhắn tin

Chỉ đường