Sản phẩm mùn cưa

Viên nén 100% dăm bào thông

Giá bán: Liên hệ

1- Viên nén đóng bao PP 30kg

Giá bán: Liên hệ

Viên nén đựng bao jumbo

Giá bán: Liên hệ

Viên nén phun xá lên cont

Giá bán: Liên hệ

2- Viên nén đóng bao PP 30kg

Giá bán: Liên hệ

Viên nén 70% dăm bào thông

Giá bán: Liên hệ

Viên nén 100% mùn cưa cao su

Giá bán: Liên hệ

Viên nén 50% dăm bào thông

Giá bán: Liên hệ

Dăm bào thông ép khối 100%

Giá bán: Liên hệ

Mùn cưa cao su ép khối

Giá bán: Liên hệ

2- Mùn cưa cao su ép khối

Giá bán: Liên hệ

3- Mùn cưa cao su ép khối

Giá bán: Liên hệ

4- Mùn cưa cao ép khối

Giá bán: Liên hệ

Gọi điện

Nhắn tin

Chỉ đường