Sản phẩm trấu

Trấu nghiền

Giá bán: Liên hệ

Trấu đập

Giá bán: Liên hệ

Trấu viên 06mm

Giá bán: Liên hệ

Trấu viên 12mm

Giá bán: Liên hệ

1-Trấu thanh Ø90mm

Giá bán: Liên hệ

2- Trấu thanh Ø90mm

Giá bán: Liên hệ

Trấu viên Ø8mm

Giá bán: Liên hệ

Gọi điện

Nhắn tin

Chỉ đường