• Trấu viên Ø8mm

  • Giá bán: Liên hệ

  • Mã sản phẩm:

Các sản phẩm khác

Trấu nghiền

Giá bán: Liên hệ

Trấu đập

Giá bán: Liên hệ

Trấu viên 06mm

Giá bán: Liên hệ

Trấu viên 12mm

Giá bán: Liên hệ

1-Trấu thanh Ø90mm

Giá bán: Liên hệ

2- Trấu thanh Ø90mm

Giá bán: Liên hệ

Gọi điện

Nhắn tin

Chỉ đường